Om prosjektet

Sluppen er vel kjent i Norge men kanskje enda mer berømt blant norskamerikanerne, og har for ettertiden blitt stående som symbolet på den norske utvandringen til Nord-Amerika.made by vagemm.no